CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: (Mục tiêu)
Mục đích của Điều khoản và Điều kiện này là xác định các quyền và nghĩa vụ liên quan đến công ty và các thành viên dịch vụ khi sử dụng dịch vụ do COSNKO LAB cung cấp.
Điều 2: (Hiệu lực và Sửa đổi Điều khoản)
1. Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được đăng trên màn hình đăng ký ban đầu của ứng dụng Ahas và trang web https://www.ahasvn.vn (sau đây gọi là “Trang web”), nó sẽ được thông báo tới Thành viên và sẽ có hiệu lực khi Thành viên đồng ý với Tư cách Thành viên Dịch vụ.
2. Tài khoản này dựa trên “Luật Bảo vệ người dùng”, “Luật An toàn thông tin mạng”, “Nghị định số 85/2021 / NĐ-CP về thương mại điện tử”… Tài khoản có thể được sửa đổi. tài khoản này. Sự thay đổi là điều này không đáp ứng các luật và quy định có liên quan.
3. Điều khoản Thỏa mãn này sẽ được thay đổi theo yêu cầu của Thành viên nếu cần thiết, ngày có hiệu lực của các điều khoản sẽ được tính từ ngày chấp nhận các điều khoản đó và sẽ được thông báo cho Thành viên về sự thay đổi trước 30 ngày
4. Tuy nhiên, nếu vì lý do khách hàng mà Thành viên không thể biết về những thay đổi trong thỏa thuận trước 30 ngày, công ty sẽ hiển thị rõ ràng thông tin trước và sau khi thay đổi tại màn hình đăng nhập cho Thành viên. các thành viên có thể dễ dàng tham khảo.
5. Các sửa đổi đối với Điều khoản sẽ được thông báo cho các thành viên theo một hoặc nhiều cách sau:
- Thông báo trên trang web - Thông báo qua E-mail - Các phương thức thông báo khác do Công ty xác định
6. Thành viên phản hồi các sửa đổi đối với các Điều khoản này có thể rút khỏi Dịch vụ. Các thành viên không bình luận trong khoảng thời gian thông báo tại đoạn 4 của Điều khoản này sẽ được coi là đồng ý với các sửa đổi của Điều khoản.
Điều 3 (Cung cấp và Thay đổi Dịch vụ)
Công ty cung cấp các dịch vụ sau:
- Xác định quyền hạn với độ chính xác cao, bằng cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI - được phát triển dựa trên chất lượng dữ liệu cao
- Sau khi được giới thiệu mỹ phẩm và thành phần phù hợp với kết quả điều trị, hội viên có thể đặt mua mỹ phẩm phù hợp ngay trên ứng dụng hoặc Website hoặc cũng có thể nhận được những lời khuyên về làn da đáng tin cậy thông qua trao đổi với chuyên viên tư vấn.
- Các dịch vụ do các công ty khác cung cấp cho các thành viên
Theo định hướng và sự phát triển của công ty, dịch vụ sẽ được thay đổi khác với dịch vụ ban đầu và sẽ được thông báo trước cho các thành viên.
Điều 4 (Chỉ dịch vụ)
1. Công ty có thể ngừng cung cấp dịch vụ trong trường hợp bảo trì, thay thế hoặc gián đoạn liên lạc cho internet.
2. Công ty có thể hạn chế hoặc đình chỉ việc cung cấp các dịch vụ thiên tài hoặc các trường hợp bất khả kháng.
3. Nếu các trường quy định tại Khoản 1 và 2 là hợp lệ, Công ty sẽ thông báo trước cho Thành viên hoặc người quản lý.
4. Ngoài khoản 1 và khoản 2, Công ty sẽ thông báo trước về thời gian cung cấp dịch vụ trở lại và tạm ngừng cung cấp dịch vụ.
5. Công ty sẽ bồi thường thiệt hại cho thành viên do dịch vụ bị gián đoạn, lỗi hoặc sơ khai của công ty. Tuy nhiên, điều này không bao gồm sự gián đoạn 1 và 2.
Điều 5 (Tư cách thành viên)
1. Thành viên đăng ký làm thành viên bằng cách điền các thông tin thành viên được yêu cầu theo mẫu đăng ký chỉ do công ty xác định và sau đó ký vào thỏa thuận.
2. Công ty không chấp nhận hoặc hủy đơn đăng ký thành viên trong các trường hợp sau:
- Người dùng đã mất tư cách thành viên. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng cho trường hợp đã mất tư cách thành viên trong 1 năm và công ty chấp nhận cho người dùng sử dụng lại dịch vụ.
- Khi có thông tin về việc Chủ thuê bao sử dụng thông tin của người khác.
- Công ty không có cơ sở dữ liệu hoặc khả năng cung cấp dịch vụ cho người dùng mới. Trong trường hợp này, Người dùng có thể được đưa vào danh sách duyệt.
- Không điền thông tin để bắt đầu thành viên
- Phạm vi các vấn đề khác theo quy định
3. Tư cách thành viên được xác lập khi Công ty chấp nhận đơn đăng ký.
4. Nếu thành viên thay đổi bất kỳ mục nào đã đăng ký, sẽ sửa đổi thông tin cá nhân của mình trực tuyến hoặc thông báo ngay cho công ty bằng e-mail hoặc các phương tiện khác.
Điều 6 (thu hồi và mất tư cách thành viên)
1. Thành viên có thể yêu cầu rút khỏi tư cách thành viên bất cứ lúc nào và công ty sẽ tiến hành thu hồi tư cách thành viên, sau đó sẽ thông báo đến email của người dùng.
2. Nếu Thành viên vi phạm phạm vi nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận, công ty có quyền giới hạn, kết nối một số hoặc tất cả các dịch vụ có sẵn cho tài khoản của thành viên, các quyền trong phạm vi quyền hạn. .
3. Trong trường hợp thành viên rút khỏi dịch vụ, việc lưu trữ thông tin cá nhân của thành viên sẽ tuân theo chính sách bảo mật của công ty.
4. Khi rút thành viên, tất cả các quyền lợi của thành viên sẽ hết hiệu lực. Bất kỳ điều khoản nào được phát hiện từ việc rút tiền của Thành viên sẽ khiến Thành viên đó phải chịu trách nhiệm pháp lý. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều khoản nào.

CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG
Thời gian giao hàng như sau:
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: 1-2 ngày làm việc
Những khu vực khác ngoài Hồ Chí Minh: 2-5 ngày làm việc
Thời gian được tính từ lúc chúng tôi hoàn tất việc xác nhận đơn hàng với bạn đến khi nhận được hàng, không tính ngày Lễ hay Thứ 7 và Chủ nhật.
Chi phí giao hàng như sau:
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: 20.000 VNĐ
Những khu vực khác ngoài Hồ Chí Minh: 35.000 VNĐ
Chính sách miễn phí giao hàng sẽ được ban hành kèm theo từng chương trình bán hàng cụ thể của Công ty và được thông báo trên App
Lưu ý: Chi phí giao hàng có thể thay đổi theo chính sách vận chuyển của Ahas. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên App của Công ty.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mặt hàng bị mất nào đối với việc nhận hàng thay được yêu cầu từ Khách hàng và sau khi đã giao hàng thành công.
Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho Khách hàng nếu Chúng tôi dự kiến rằng Chúng tôi không thể đáp ứng ngày giao hàng dự kiến của Chúng tôi vì một số lý do khách quan. Nhưng trong phạm vi Luật pháp Việt Nam cho phép, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoàn toàn các tổn thất, trách nhiệm, chi phí, thiệt hại, tiền phí hoặc phí tổn nào phát sinh từ việc giao hàng trễ.
Khách hàng chịu trách nhiệm về hàng hóa sau khi đã ký nhận. Nếu Khách hàng tin rằng bưu kiện đã bị can thiệp thì xin vui lòng từ chối nhận hàng và thông báo cho Bộ phận Chăm Sóc Khách hàng của Ahas qua email cs.vn@Ahas.com

CHƯƠNG 3: CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG
Khách hàng có quyền yêu cầu trả hàng trong vòng tối đa 7 ngày kể từ khi nhận hàng. Công ty có quyền từ chối yêu cầu trả hàng từ Khách hàng nếu yêu cầu trả hàng được thực hiện sau 7 ngày kể từ khi nhận hàng.
Khách hàng có quyền hoàn trả sản phẩm nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
Sản phẩm nhận được không đúng với đơn đặt hàng của người mua;
Sản phẩm nhận được bị hư hại hoặc mắc lỗi, bao gồm nhưng không giới hạn:
Sản phẩm mắc lỗi từ phía nhà sản xuất (hỏng hóc, đổ vỡ sản phẩm, bị lỗi kỹ thuật, …);
Sản phẩm bị bể hoặc hư hại do lỗi của nhà vận chuyển phía Công ty;
Các sản phẩm trong các trường hợp nêu trên chỉ được chấp nhận hoàn trả theo chính sách Công ty khi còn nguyên tem, nhãn và chưa qua sử dụng.
Khách hàng có thể yêu cầu hoàn trả sản phẩm hoặc gửi khiếu nại tới Bộ phận Chăm Sóc Khách hàng của Công ty thông qua địa chỉ email master.cosnkolab@gmail.com. Tất cả các yêu cầu trả hàng và hoàn tiền sẽ được tiếp nhận và xử lý bởi Bộ phận Chăm Sóc Khách hàng, kết quả sẽ được gửi đến Khách hàng thông qua email trong vòng 5 ngày làm việc kể từ lúc Bộ phận Chăm Sóc Khách hàng nhận được đầy đủ thông tin từ Khách hàng.
Hàng hóa được hoàn tiền theo trị giá đơn hàng khi xác nhận đơn hàng, KHÔNG bao gồm phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có).
Phí giao hàng và các chi phí khác (nếu có) sẽ không được hoàn lại.
Sản phẩm còn trong tình trạng ban đầu khi trả hàng, còn nguyên vẹn tem mác, phụ kiện, phiếu quà tặng (nếu có), sản phẩm quà tặng (nếu có) đi kèm và chưa qua sử dụng.
Ahas bảo lưu quyền từ chối bất kỳ yêu cầu trả hàng nào mà Khách hàng không thỏa các Điều khoản và Điều kiện này.

CHƯƠNG 4: CÁCH THỨC TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN
Đối với đơn hàng được mua Online trên App:
Khách hàng vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng qua kênh Hỗ trợ trực tuyến hoặc Địa chỉ email master.cosnkolab@gmail.com:
Khách hàng cung cấp cho Nhân viên Bộ phận Chăm sóc Khách hàng các thông tin liên quan bao gồm, nhưng không giới hạn:
Các hình ảnh, video clips liên quan đến hàng hóa, lý do trả hàng;
Địa chỉ, Số điện thoại liên lạc để đơn vị vận chuyển của Chúng tôi có thể thu hồi sản phẩm mang về Kho Ahas để kiểm tra theo quy định;
Thông tin tài khoản ngân hàng để Chúng tôi có thể hoàn tiền cho Khách hàng (nếu hàng hóa đáp ứng được các điều kiện Trả hàng và Hoàn tiền của Chúng tôi)
Với các đơn hàng không đáp ứng được các điều kiện để Hoàn tiền, Chúng tôi sẽ liên hệ Khách hàng để gửi trả hàng lại cho Khách hàng.
Như một cam kết hỗ trợ Khách hàng và Vì Khách hàng, Chúng tôi sẽ thu hồi sản phẩm trong các trường hợp Trả hàng nêu trên đây là hoàn toàn miễn phí.

CHƯƠNG 5: PHƯƠNG THỨC HOÀN TIỀN
Đối với đơn hàng được mua Online trên App:
Nếu đơn hàng đủ điều kiện được hoàn tiền sau khi kiểm tra bởi Ahas, Chúng tôi sẽ hoàn tiền bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng cho Khách hàng sau 7-15 ngày làm việc kể từ ngày hàng được nhận về Kho Ahas.
Nếu đơn hàng không đủ điều kiện được hoàn tiền sau khi kiểm tra bởi Ahas, đơn hàng sẽ được gửi lại Khách hàng theo địa chỉ giao hàng đã cung cấp trước đây.
Lưu ý: Với các đơn hàng có sử dụng Phiếu quà tặng, Ahas sẽ chỉ hỗ trợ hoàn lại giá trị Phiếu quà tặng cho đơn hàng tiếp theo.

CHƯƠNG 6: CHÍNH SÁCH THANH TOÁN
Chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán sau đây:
Thanh toán trả trước: Chuyển khoản bằng thẻ ATM nội địa hoặc thẻ tín dụng được phát hàng tại các ngân hàng trong nước Việt Nam và quốc tế theo quy định Luật pháp Việt Nam hiện hành
Thanh toán trả sau khi nhận hàng: COD (Cash On Delivery)
Thanh toán kết hợp: có thể kết hợp với e-voucher và e-Coupon để thanh toán cho các giao dịch mua
Thanh toán qua ví: MOMO, ZALOPAY
Ahas sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi gian lận thẻ tín dụng nào. Khách hàng chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các khoản phí chuyển khoản điện tử hoặc thanh toán hóa đơn.
Tất cả giá của sản phẩm được niêm yết bằng Đồng Việt Nam và đã bao gồm thuế GTGT.
Để cung cấp giao dịch thương mại điện tử trực tuyến an toàn, chúng tôi sử dụng Lớp Cổng Bảo Mật (SSL), giúp mã hóa tất cả thông tin và giao dịch cho khách hàng trực tuyến của chúng tôi. Để tuân thủ ROS, hệ thống không lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của khách hàng. Khi thanh toán xong, hệ thống sẽ được chuyển hướng về App bảo mật của nhà cung cấp cổng thanh toán của chúng tôi để hoàn tất giao dịch. Để kiểm tra thông tin Chứng Chỉ SSL, quý vị có thể nhấp chuột phải và chọn "Thuộc Tính – Properties" & "Chứng Chỉ - Certificates".
Công ty có thể trong từng thời điểm đặt hạn mức tín dụng cho Khách hàng cá nhân và Công ty bảo lưu quyền hạn chế bán hàng bao gồm quyền từ chối bán hàng cho bất kỳ Khách hàng nào.
Phải thanh toán đầy đủ cho đơn hàng khi đặt hàng và không thể chia thành các khoản thanh toán khác nhau trong trường hợp khách hàng lựa chọn phương thức trả trước. Nếu khoản thanh toán của Khách hàng chưa hoàn tất hoặc không thực hiện được thì đơn hàng sẽ không được chấp nhận. Khi đó Khách hàng vui lòng liên hệ với tổ chức phát hành thẻ của mình để giải quyết bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng thẻ tín dụng tín dụng /thẻ ATM của Khách hàng để tiếp tục đặt hàng.
Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản thanh toán đối với bất kỳ đơn hàng nào mà không cần phải thông báo trước.
Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi phương thức thanh toán cho các Sản Phẩm được bán trực tuyến vào bất kỳ thời điểm nào thông qua thông báo trên App, email hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác.
Nếu bất kỳ đơn hàng nào đã được thanh toán nhưng đơn hàng đó lại không được chúng tôi chấp nhận, Khách hàng sẽ được hoàn tiền qua cùng phương thức mà khoản thanh toán đã được thực hiện trong thời gian 7-15 ngày làm việc sau khi đơn hàng bị hủy hoặc từ chối.
Chỉ có thể quy đổi e-Voucher (phiếu giảm giá điện tử) của Ahas cho các đơn hàng đặt trực tuyến trên app Ahas. Không thể quy đổi các phiếu quà tặng và phiếu giảm giá khác trực tuyến. Không thể chuyển nhượng và không được trao đổi hoặc quy đổi e-Voucher và e-Coupon của Ahas thành tiền mặt.
Có thể sử dụng nhiều e-Voucher trong cùng một đơn hàng.
Chỉ có thể sử dụng một e-Coupon cho mỗi đơn hàng.

CHƯƠNG 7: CHÍNH SÁCH GIAO DỊCH CHUNG
7.1 Tạo Đơn Hàng Trực Tuyến
Khi Khách hàng lựa chọn sản phẩm mà Khách hàng muốn đặt hàng thông qua App Ahas, tất cả giá mua sản phẩm và các chi phí liên quan đến đơn hàng sẽ được hiển thị. Giá này sẽ bao gồm các khoản thuế (nếu có) và các khoản phí giao hàng (nếu có).
Việc thanh toán có thể được thực hiện qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ ATM, tiền mặt khi giao hàng, điểm thành viên hoặc phiếu quà tặng điện tử (eVoucher).
Đối với hình thức thanh toán thông qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc thẻ ATM, Khách hàng phải thanh toán đầy đủ cho đơn hàng tại thời điểm đặt hàng bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về thẻ tín dụng, ghi nợ thẻ, thẻ ATM của Khách hàng mà chúng tôi yêu cầu để xử lý đơn hàng của Khách hàng. Đối với hình thức thanh toán thông qua thẻ ATM, Khách hàng có thể phải thực hiện giao dịch ngân hàng điện tử bằng cách đăng nhập vào App của ngân hàng phát hành thẻ ATM của Khách hàng.
Đối với hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi giao hàng, sau khi Khách hàng đặt đơn hàng, chúng tôi sẽ xác minh và gửi hàng đến địa chỉ giao hàng, khoản thanh toán sẽ được thu khi nhận được đơn hàng.
Khi Khách hàng tạo một đơn hàng trên App, Khách hàng đồng ý rằng Khách hàng đã tạo đơn hàng đó theo các Điều Khoản và Điều Kiện hiện hành vào ngày Khách hàng tạo Đơn Hàng. Khách hàng có quyền lợi và trách nhiệm kiểm tra kỹ và hiểu rõ các Điều Khoản và Điều Kiện của Chúng tôi khi Khách hàng tạo Đơn Hàng.
Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp sản phẩm cho Khách hàng cho đến khi chúng tôi đã chấp nhận đơn hàng. Một đơn hàng sẽ được thành lập và chúng tôi chỉ bị ràng buộc về mặt pháp lý trong việc cung cấp sản phẩm cho Khách hàng khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng. Việc chấp nhận sẽ diễn ra khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng một cách rõ ràng bằng thư điện tử cho Khách hàng, dưới hình thức tài liệu thư điện tử được gọi là “Xác nhận Đơn hàng” nêu rõ rằng chúng tôi chấp nhận đơn hàng của Khách hàng.
Cho đến thời điểm khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng của Khách hàng, chúng tôi có quyền từ chối xử lý đơn hàng của Khách hàng và Khách hàng có quyền hủy bỏ đơn hàng của mình.
7.2 Hủy Đơn Hàng
Công ty có thể hủy bỏ một đơn hàng nếu sản phẩm không có sẵn vì bất kỳ lý do nào hoặc vì bất kỳ lý do nào khác mà khiến cho một đơn hàng không thể hoàn thành. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ thông báo đến Khách hàng thông qua email.
Đối với các đơn hàng đã được thanh toán nhưng bị hủy đơn hàng bởi Ahas, Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản ngân hàng mà Khách hàng đã cung cấp.
Nếu Khách hàng muốn có thêm thông tin hoặc nhận được sự hỗ trợ khác, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ Chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo địa chỉ master.cosnkolab@gmail.com
image

11 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Thảo Điền, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam