Chính sách bảo mật
QUY TẮC CHUNG

COSNKO LAB cam kết bảo vệ sự riêng tư của các thành viên, phù hợp với các quy định của pháp luật và các quy định liên quan đến sự riêng tư. Cam kết chính sách bảo vệ sự riêng tư của người dùng phù hợp với các luật và quy định có liên quan. Công ty sẽ thông báo cho bạn về mục đích và cách thức thông tin cá nhân được cung cấp bởi thành viên được sử dụng thông qua chính sách xử lý thông tin cá nhân và các biện pháp được thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân.
Người dùng được quyền yêu cầu kiểm tra thường xuyên biện pháp bảo mật khi truy cập trang web/app. Bạn có thể từ chối đồng ý với bất kỳ vấn đề nào sau đây liên quan đến việc thu thập, sử dụng, cung cấp hoặc ký gửi thông tin cá nhân. Tuy nhiên, nếu người dùng từ chối chấp thuận, dịch vụ có thể sẽ không được sử dụng toàn bộ.
1. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
A. Công ty thu thập thông tin tối thiểu cần thiết cho việc chuẩn đoán tình trạng về da của Thành viên, và thuận tiện cho việc đặt mua cũng như giao hàng đến cho người dùng
B. Công ty không thu thập thông tin cá nhân để vi phạm quyền con người cơ bản của các thành viên, bao gồm chủng tộc và dân tộc, tư tưởng và tín ngưỡng, quê quán, định hướng chính trị, tình trạng sức khỏe v.v.
Và Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:
Liên quan đến thành viên: Nhận dạng, xác định yêu cầu của khách hàng và xử lý khiếu nại, các thông báo khác nhau liên quan đến việc sử dụng dịch vụ thành viên. Bảo quản hồ sơ giải quyết tranh chấp.
Liên quan đến phân phối sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ: Cung cấp thông tin về da/chẩn đoán và đề xuất sản phẩm phù hợp/ các sự kiện mới liên quan đến tiếp thị và cung cấp thông tin sản phẩm /giao hàng hoặc gửi hóa đơn, sử dụng nó làm dữ liệu thống kê cho khảo sát sự hài lòng của khách hàng
2. Các mục thu thập thông tin cá nhân
Công ty thu thập thông tin cá nhân như sau cho mục đích đăng ký thành viên, chẩn đoán bệnh lý, tư vấn thông qua trung tâm khách hàng và các dịch vụ khác nhau: ID, tên, số điện thoại di động, email, địa chỉ (thông tin địa chỉ giao hàng), tình trạng da, thói quen sinh hoạt, tình trạng hôn nhân
3. Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân
Theo nguyên tắc chung, sau khi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, công ty sẽ ngay lập tức xóa bỏ thông tin. Tuy nhiên, nếu cần bảo quản theo chính sách nội bộ và pháp luật có liên quan, Công ty sẽ lưu giữ thông tin thành viên trong một khoảng thời gian xác định
4. Thủ tục và phương thức hủy thông tin cá nhân
Về nguyên tắc, thông tin cá nhân của thành viên sẽ bị hủy bỏ ngay khi đạt được mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.
A. Quy trình hủy
Thông tin cá nhân được cung cấp bởi thành viên để sử dụng dịch vụ sẽ bị xóa và hủy trong một khoảng thời gian nhất định theo chính sách nội bộ và các luật và quy định khác có liên quan sau khi mục đích sử dụng được thực hiện.
B. Cách hủy
Thông tin cá nhân được lưu trên giấy sẽ được cắt nhỏ thông qua máy hủy giấy. Thông tin cá nhân được lưu trữ dưới dạng tệp tin điện tử sẽ bị xóa bằng phương pháp kỹ thuật không thể tái tạo bản ghi.
5. Cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân
A. Công ty sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của thành viên trong phạm vi thông báo được nêu trong “Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân” hoặc trong điều kiện sử dụng dịch vụ. Nhưng trong trường hợp việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm cần đến bên thứ ba thì công ty sẽ thông báo cho Thành viên mục đích của việc này, cũng như cung cấp thông tin, khung thời gian khi chuyển giao cho bên thứ ba.
6. Quyền của thành viên và người đại diện hợp pháp của thành viên
A. Thành viên và người đại diện hợp pháp của thành viên có thể xem hoặc sửa đổi thông tin cá nhân mình đăng ký bất kỳ lúc nào và rút lại sự chấp thuận của họ để sử dụng thông tin cá nhân thông qua quy trình rút tư cách thành viên.
B. Để xem/ chỉnh sửa thông tin cá nhân, sửa số liên lạc bằng điện thoại hoặc email, Thành viên có thể kiểm tra và thực hiện trong phần [Cài đặt] hoặc yêu cầu nhân viên của Công ty thực hiện.
Và Nếu có một thành viên và đại diện pháp lý của mình yêu cầu sửa lỗi trong thông tin cá nhân, công ty sẽ không sử dụng thông tin cá nhân thành viên đó cho đến khi công ty hoàn tất việc sửa đổi. Công ty sẽ xử lý thông tin cá nhân đã bị chấm dứt tư cách Thành viên hoặc xóa theo yêu cầu của các Thành viên và người đại diện hợp pháp của họ. Công ty sẽ không được xem hoặc truy cập vào các thông tin này vì bất kỳ mục đích nào khác.
7. Nghĩa vụ thành viên
A. Các thành viên có nghĩa vụ bảo vệ thông tin cá nhân của họ. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào do rò rỉ thông tin cá nhân vì sơ suất của thành viên hoặc các vấn đề trên internet.
B. Vui lòng đảm bảo nhập chính xác thông tin cá nhân của thành viên. Chịu trách nhiệm về các vấn đề gây ra bởi việc cung cấp thông tin không chính xác của mình, theo “Luật An Toàn Thông Tin Mạng” hành vi ăn cắp thông tin cá nhân người khác có thể sẽ bị xử phạt
C. Các thành viên có quyền bảo vệ thông tin cá nhân của mình cũng như không xâm phạm thông tin của người khác. Hãy cẩn thận không tiết lộ thông tin cá nhân bao gồm cả ID và mật khẩu của bạn.
D. Các thành viên bắt buộc phải tuân thủ Luật An Toàn Thông Tin Mạng, Luật Bảo vệ Thông tin, Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và các luật thông tin cá nhân khác.
8. Liên kết trang web
Công ty có thể cung cấp cho các thành viên liên kết đến các trang web hoặc tài liệu của các công ty khác. Trong trường hợp này, Công ty không có quyền kiểm soát các trang web và tài liệu bên ngoài, do đó công ty không thể đảm bảo tính hữu ích của các dịch vụ hoặc tài liệu được cung cấp. Nếu bạn chuyển đến một trang trên trang web bên ngoài thông qua liên kết mà công ty đã đưa vào, vui lòng xem lại chính sách của trang web mới vì chính sách bảo mật của trang web đó độc lập với công ty.
9. Các biện pháp bảo vệ công nghệ / hành chính về thông tin cá nhân
Để bảo vệ thông tin cá nhân của các thành viên, Công ty đã thực hiện các biện pháp bảo vệ sau.
A. Chuẩn bị cho hack và virus máy tính
Công ty sử dụng các biện pháp an ninh cần thiết để ngăn chặn rò rỉ hoặc sử dụng thông tin cá nhân của thành viên bằng cách hack hoặc virus máy tính và sẽ cố gắng áp dụng tất cả các biện pháp kỹ thuật tốt nhất để có thể để đảm bảo an ninh tốt hơn.
B. Hạn chế và đào tạo nhân viên xử lý thông tin cá nhân
Công ty giới hạn số lượng nhân viên xử lý thông tin cá nhân ở mức tối thiểu và tiến hành đào tạo nhân viên có liên quan để tuân thủ chính sách này và các luật có liên quan khác.
C. Thiết lập và thực thi kế hoạch quản lý nội bộ
Công ty sẽ thiết lập và thực hiện các kế hoạch quản lý nội bộ một cách chặt chẽ.
D. Giữ lịch sử kết nối của bạn và ngăn chặn giả mạo
Công ty sẽ lưu giữ và quản lý hồ sơ (nhật ký web, thông tin tóm tắt, v.v.) được truy cập vào hệ thống xử lý thông tin cá nhân trong ít nhất sáu tháng và quản lý để ngăn chặn sự giả mạo, trộm cắp và mất hồ sơ truy cập.
E. Kiểm soát truy cập cho những người không được phép
Công ty sẽ thiết lập và kiểm soát quy trình truy cập để kiểm soát những cá nhân không được phép truy cập vào thông tin cá nhân thành viên.
10. Quản lý thông tin cá nhân
Để bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên và xử lý các khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân, công ty có một bộ phận dịch vụ khách hàng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thông tin cá nhân của thành viên, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng bên dưới.
Bộ phận dịch vụ khách hàng
– Điện thoại: 028 3620 1004
– Email: master.cosnkolab@gmail.com
11. Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em
Một số trẻ em dưới 14 tuổi có thể bị hạn chế đối với một số dịch vụ yêu cầu sự đồng ý của người đại diện hợp pháp.
12. Cookies
Công ty có thể sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập và lưu trữ thông tin khi bạn sử dụng và truy cập Trang web, app, công nghệ này có thể bao gồm việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự. Cookie là các tệp nhỏ sẽ tự động diễn ra trên thiết bị máy tính của bạn để xác định và giám sát kết nối mạng của bạn, do đó cho phép bạn sử dụng và truy cập Trang web, app một cách tối ưu. Cookie cũng sẽ tự động giúp hệ thống của chúng tôi tìm ra trình duyệt bạn đang sử dụng và có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ bổ sung như lưu trữ dữ liệu về những gì bạn đã mua thông qua Trang web, app của chúng tôi.
12. Trách nhiệm thông báo
Chính sách bảo mật sẽ được áp dụng từ ngày có hiệu lực và nếu các thay đổi hoặc sửa đổi được thực hiện theo luật và chính sách, chúng sẽ được công bố trên trang web 7 ngày trước khi thực thi.

image

11 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Thảo Điền, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam